*

*

فیلدهای ستاره دار را تکمیل کنید.

پیامکهای بنر 01
معرفی زبانسل     تاریخ ایجاد :: جمعه ۰۶ امرداد ۹۱ ::

Learning English Through SMS
The experts have studied a lot on how to learn English in a fun way and without much of strain on your daily routine, and without attending any class, in fact you can attend your class in a bus, in your car, in the park, or literally anywhere on this earth wherever you go.
Learning a Word a day with its meaning, usage, and grammatical form could be quite helpful to build a strong English vocabulary.  In order to speak correct English, you must know the meaning and proper usage of the words, and that comes from enhancing your vocabulary skills.
The more words you have, the more you will be able to use them, and the more fluent your English would be.

 

 

فراگیری انگلیسی از طریق پیام کوتاه
کارشناسانِ امر آموزش بحث‌های زیادی داشته‌اند در مورد اینکه چگونه می‌توان انگلیسی را به روشی مفرح و لذتبخش و بدون شرکت در کلاس، در برنامه‌ی روزمره‌ی زندگی خود گنجاند. در حقیقت شما می‌توانید در اتوبوس، در ماشین‌تان، در پارک، یا به بیان ساده‌تر هر کجا هستید کلاس و معلم خود را همراه داشته باشید.
فراگیری روزانه‌ی حتی یک کلمه‌ی انگلیسی به همراه معنا، کاربرد و ساختار گرامری کمک فراوانی به ساخت قوی مجموعه واژگان مفید انگلیسی می‌نماید. برای درست صحبت کردن، شما بایستی معنا و کاربرد صحیح کلمات را بدانید که ماحصلِ تقویت مهارت‌های واژگانی است.
هرچه دامنه‌ی لغات شما بیشتر باشد، بهتر می‌توانید از آنها استفاده نموده و در نتیجه، انگلیسی روان‌تری داشته باشید.